News

17/06/2019
: 586
     Bến xe Miền Đông mới do Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV (SAMCO) đầu tư xây dựng dự kiến đưa vào hoạt động chào mừng Ngày Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2019. Tổng giá trị đầu tư giai đoạn I của ...
11/06/2019
: 402
Câu lạc bộ các nhà quản lý trẻ SAMCO đã tổ chức đào tạo “Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông nội bộ” cho hơn 120 cán bộ quy hoạch, cán bộ trẻ Tổng Công ty.
11/06/2019
: 467
     Nhân 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019), Ban Thường vụ Đoàn Tổng Công ty tổ chức Hội thi “Tầm nhìn tương lai” – tìm hiểu Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thanh niên công nhân ...
12/02/2019
: 1211
The New year Get-together has been the annual traditional event of SAMCO that shows the nice culture of the corporation. The Get-together has the meaning of bringing a jubilant atmosphere to the whole staff, encouraging them to strive for achieving the 2019 business targets.
07/01/2019
: 817
     With the message "Together we share", SAMCO Corporation has regularly implemented sponsorship activities, as well as accompanying social programs in recent years . In that spirit, on 04/01/2019, SAMCO participated the charity program "Chấp cánh ước mơ" with the ...
30/11/2018
: 846
To implement the strategy of intensifying high-grade human resourses for the coming years, the SAMCO Corporation signed an agreement in principle on cooperation on scientific research, technology transfer, training, and scholarship support with the Mien Dong University of Technology (MUT) on 24 ...