TỔNG CÔNG TY SAMCO SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

02/07/2018
Lượt xem: 1461

     Ngày 28/06/2018, Tổng công ty SAMCO đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng sáu tháng đầu năm 2018.

     Trong bối cảnh tình hình khó khăn của ngành ô tô trong 6 tháng đầu năm, hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Tổng Công ty (TCT) cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên với nỗ lực thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, ban lãnh đạo Tổng Công ty cùng các đơn vị thành viên đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiêm túc ngay từ đầu năm. Kết quả 6 tháng, Tổng Công ty thực hiện được 40% kế hoạch doanh thu và 54% kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2018.

     Tổng Công ty cũng đã triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 theo Nghị quyết Đảng bộ đề ra từ đầu năm và đạt được nhiều kết quả tốt.

     Tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty cũng đã triển khai phương hướng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm với quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty năm 2018.

DSC_9914

Ông Trần Quốc Toản – Tổng Giám đốc Tổng Công ty thông qua báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 của Tổng công ty

DSC_9915

Ông Nguyễn Hồng Anh – Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty chủ trì thảo luận và kết luận chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết

     Cũng trong Hội nghị, Tổng Công ty đã vinh dự đón nhận cờ của Bộ Công an và bằng khen của Công an TP.HCM khen thưởng cho các tập thể và các nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn 2016 – 2017.

DSC_9887

Thượng tá Trịnh Hồng Sơn – Phó phòng An ninh Kinh tế Công an TP.HCM trao tặng cờ của Bô Công an cho Tổng Công ty vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn 2016 – 2017

DSC_9911

Thượng tá Phan Đức Tuấn – Phó phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc CA. TP.HCM trao bằng khen của Công an TP.HCM cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn 2016 – 2017

DSC_9905

Thượng tá Trịnh Hồng Sơn – Phó phòng An ninh Kinh tế Công an TP.HCM trao tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn 2016 – 2017

DSC_9895

Thượng tá Phan Đức Tuấn – Phó phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc CA. TP.HCM cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn 2016 – 2017

Người viết : Hữu Phú