Tổng Công ty SAMCO Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11

14/11/2023
Lượt xem: 1767

     Ngày Pháp luật Việt Nam là ngày 9/11 hằng năm, được quy định tại Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật cho mọi người, góp phần xây dựng lối sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, tạo lập thói quen tự giác thực hiện, ứng xử theo pháp luật và nâng cao nhận thức pháp luật của mỗi người, qua đó xây dựng văn hóa pháp lý trong toàn xã hội.

     Bên cạnh đó, Ngày Pháp luật Việt Nam là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được, tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật; định hướng triển khai trong thời gian tới; tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác này.

     Tại Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH Một thành viên, các hoạt động Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam – 09.11 nói chung và kỷ niệm 10 năm triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam nói riêng đã diễn ra một cách sôi động, thiết thực gồm:

     Tuyên truyền, phổ biến Hội thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật dành cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, những người làm công tác phổ biến giáo dục, pháp luật năm 2023 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức.

799128d6454aaa14f35b_-_Copy

     Treo băng rôn Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam – 09.11 và kỷ niệm 10 năm triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam tại điểm ra vào của Tổng Công ty để cán bộ, công nhân viên và người lao động được biết.

1

     Tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Về triển khai Nghị định 13/2023/NĐ-CP tại Hội Nghị là đồng chí Thượng úy Nguyễn Lương Gia Khánh – Báo cáo viên thuộc cán bộ Phòng PA05 Công an Thành phố và Đ/c Thiếu tá Võ Đắc Đạt, cán bộ đội An ninh Giao thông – xây dựng Công an Thành phố, cùng toàn thể Lãnh đạo Tổng Công ty, các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên và khách mời tới tham dự Hội Nghị.

3

Toàn Cảnh Hội nghị

4

Đồng chí Thượng úy Nguyễn Lương Gia Khánh – Báo cáo viên thuộc cán bộ Phòng PA05 Công an Thành phố báo cáo tại hội nghị

Người viết : Ban Biên tập Bản tin pháp luật SAMCO