TỔNG CÔNG TY SAMCO ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM CÁN BỘ

02/10/2018
Lượt xem: 2326

     Thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực và quy chế luân chuyển cán bộ nhằm đào tạo cán bộ nguồn của Tổng Công ty; Tổng Công ty vừa quyết định điều động công tác và bổ nhiệm nhân sự:

     Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Hiển – nguyên Trợ lý Tổng Giám đốc, giữ chức vụ Chánh văn phòng Tổng Công ty. Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm.

     Lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm đã được tổ chức vào ngày 01 tháng 10 năm 2018 tại Tổng Công ty.

DSC_3033

Ông Nguyễn Hồng Anh – Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty trao quyết định cho ông Nguyễn Đình Hiển – Chánh Văn phòng Tổng Công ty

Người viết : Hữu phú