Đơn vị trưc thuộc

Xí nghiệp ôtô Toyota Bến Thành (TBTC)
Xí nghiệp Công nghiệp và Dịch vụ ôtô (ISAMCO)
Xí nghiệp Dịch vụ ôtô Isuzu An Lạc
XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ ÔTÔ AN LẠC (SAMCO ANLAC)
Xí nghiệp Cơ khí Ôtô Chuyên dùng An Lạc (SP.SAMCO)
Xí nghiệp Đầu tư Xây dựng Đô Thành (CSAMCO)
Chi nhánh SAMCO phía Bắc (SAMCO HÀ NỘI)