Danh sách các tuyến xe hoạt động tại Bến Xe Miền Đông mới giai đoạn 1

02/10/2020
Lượt xem: 2081
Tỉnh, thành phố nơi đến Số thứ tự tuyến Bến xe nơi đến Cự ly (Km) Tên doanh nghiệp
Vận tải
Giờ chạy tại BXMĐ
HẢI DƯƠNG 1 BX. Hải Dương 1,783 CÔNG TY CP VẬN TẢI AN SINH 11h00
BX. Hải Dương 1,783 CÔNG TY CP VẬN TẢI AN SINH 16h00
HẢI PHÒNG 2 BX. Thượng Lý 1,843 HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN 07h00
BX. Thượng Lý 1,843 HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN 18h00
BX. Thượng Lý 1,900 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HOÀNG LONG 18h30
HÀ NAM 3 BX. Vĩnh Trụ 1,680 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐỒNG TÂM 11h00
HÀ NỘI 4 BX. Giáp Bát 1,750 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CIV 08h00
BX. Giáp Bát 1,750 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CIV 10h30
BX. Giáp Bát 1,750 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CIV 16h30
BX. Giáp Bát 1,750 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CIV 20h00
BX. Giáp Bát 1,750 HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN 16h30
BX. Giáp Bát 1,750 HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN 20h00
BX. Giáp Bát 1,750 CÔNG TY TNHH HIỀN PHƯỚC 10h30
BX. Giáp Bát 1,750 CÔNG TY TNHH HIỀN PHƯỚC 16h30
BX. Giáp Bát 1,750 CÔNG TY TNHH HIỀN PHƯỚC 20h00
5 BX. Nước Ngầm 1,750 CÔNG TY TNHH HIỀN PHƯỚC 14h30
BX. Nước Ngầm 1,750 CÔNG TY TNHH HIỀN PHƯỚC 17h30
BX. Nước Ngầm 1,750 CÔNG TY TNHH HIỀN PHƯỚC 22h00
BX. Nước Ngầm 1,730 CN CÔNG TY TNHH VT HOÀNG LONG TẠI HÀ NỘI 07h00
BX. Nước Ngầm 1,730 CN CÔNG TY TNHH VT HOÀNG LONG TẠI HÀ NỘI 11h00
BX. Nước Ngầm 1,730 CN CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VT PHƯỢNG HOÀNG 14h00
BX. Nước Ngầm 1,730 CÔNG TY CP VẬN TẢI TỐC HÀNH MAI LINH 09h00
BX. Nước Ngầm 1,730 CÔNG TY CP VẬN TẢI TỐC HÀNH MAI LINH 15h00
BX. Nước Ngầm 1,730 HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN 07h30
BX. Nước Ngầm 1,730 HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN 07h30
BX. Nước Ngầm 1,730 HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN 13h00
BX. Nước Ngầm 1,730 HTX XE KHÁCH TRUNG NAM 11h30
BX. Nước Ngầm 1,730 HTX XE KHÁCH TRUNG NAM 15h30
BX. Nước Ngầm 1,730 HTX XE KHÁCH TRUNG NAM 18h30
BX. Nước Ngầm 1,730 HTX XE KHÁCH TRUNG NAM 21h00
6 BX. Sơn Tây  1,750 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN DUY CƯỜNG 12h00
BX. Sơn Tây  1,750 CÔNG TY CP ÔTÔ VẬN TẢI HÀ TÂY 11h30
7 BX. Yên Nghĩa 1,750 HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN 21h30
BX. Yên Nghĩa 1,750 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH PHÚC MINH 09h30
BX. Yên Nghĩa 1,750 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH PHÚC MINH 11h30
HÀ TĨNH 8 BX. Hà Tĩnh 1,400 HTX XE KHÁCH TRUNG NAM 05h00
BX. Hà Tĩnh 1,400 CÔNG TY TNHH TM VẬN TẢI HIẾU VIỆN 05h30
BX. Hà Tĩnh 1,400 CÔNG TY TNHH TM VẬN TẢI HIẾU VIỆN 06h30
HÒA BÌNH 9 BX. Hòa Bình 1,900 HỢP TÁC XÃ XE DU LỊCH VÀ VẬN TẢI THIÊN PHÚC 09h00
HƯNG YÊN 10 BX. Triều Dương 1,800 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VẬN TẢI PHƯỢNG HOÀNG 07h00
NGHỆ AN 11 BX. Vinh 1,480 HTX CP DVKD VTHK NGHỆ AN 07h00
QUẢNG BÌNH 12 BX. Ba Đồn 1,300 HTX ÔTÔ VTHK SÔNG GIANH 05h00
BX. Ba Đồn 1,300 HTX ÔTÔ VTHK SÔNG GIANH 05h30
13 BX. Đồng Lê 1,350 HTX ÔTÔ VTHK SÔNG GIANH 06h00
14 BX. Lệ Thủy 1,200 HTX Ô TÔ VTHK KIẾN GIANG 04h00
QUẢNG NINH 15 BX. Cửa Ông 1,735 CN CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HOÀNG LONG (QUẢNG NINH) 14h30
QUẢNG TRỊ 16 BX. Đông Hà 1,100 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC HIỆP 04h30
BX. Đông Hà 1,140 CÔNG TY TNHH TIẾN THANH 05h00
THÁI BÌNH 17 BX. Hoàng Hà - TP Thái Bình 1,720 CÔNG TY CP HOÀNG HÀ 14h00
18 BX. Kiến Xương 1,700 CÔNG TY TNHH AN BÌNH 05h00
BX. Kiến Xương 1,700 CÔNG TY TNHH AN BÌNH 09h15
BX. Kiến Xương 1,700 CÔNG TY TNHH AN BÌNH 17h00
19 BX. Trung tâm TP Thái Bình 1,700 HTX VẬN TẢI DV VÀ DL SÀI GÒN 09h00
THANH HÓA 20 BX. Thanh Hóa 1,560 HTX XE KHÁCH TRUNG NAM 06h30
BX. Thanh Hóa 1,560 HTX XE KHÁCH TRUNG NAM 07h00
TUYÊN QUANG 21 BX. Tuyên Quang 1,900 CÔNG TY CP VT ÔTÔ TUYÊN QUANG 04h00
BX. Tuyên Quang 1,900 CÔNG TY CP VT ÔTÔ TUYÊN QUANG 04h30
BX. Tuyên Quang 1,900 CÔNG TY CP VT ÔTÔ TUYÊN QUANG 04h30
BX. Tuyên Quang 1,900 HTX VẬN TẢI ÔTÔ THÀNH TUYÊN 04h00
VĨNH PHÚC 22 BX. Lập Thạch 1,800 CÔNG TY TNHH ĐĂNG CÔNG 08h00

 

Người viết : admin