Cách Thức Bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu SAMCO năm 2018

     Đây là kênh tham khảo quan trọng để Hội đồng xét trao giải thưởng tiếp tục họp đánh giá, bình chọn 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu SAMCO năm 2018. Ban Thường vụ Đoàn Tổng Công ty xin thông báo đến Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn tổ chức vận động đoàn viên thanh niên và người lao động bình chọn “Gương mặt trẻ tiêu biểu SAMCO” năm 2018 với các nội dung như sau:

1. Thời gian bình chọn: Từ 08g00 ngày 27/9/2019 đến 17g00 ngày 09/10/2018.

2. Đối tượng – Phân công chỉ tiêu tham gia bình chọn:

- Đoàn viên thanh niên tại đơn vị: vận động 100% đoàn viên thanh niên tham gia bình chọn.

- Người lao động tại đơn vị (trừ đoàn viên thanh niên theo đối tượng ở trên): vận động tùy tình hình đơn vị.

3. Cách thức bình chọn:

Các đơn vị hướng dẫn đoàn viên thanh niên, người lao động bình chọn theo một trong hai cách sau:

- Truy cập website: tuoitresamco.com để tiến hành bình chọn.

- Quét QRcode bên dưới để bình chọn:

QR_coad_binh_chon

     Trên cơ sở kết quả bình chọn, Hội đồng bình chọn gồm các đồng chí lãnh đạo Tổng Công ty, Ban Thường vụ Đoàn Tổng Công ty sẽ thảo luận và sẽ tiến hành bỏ phiếu kín chọn ra 10 gương tiêu biểu đạt Giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu SAMCO” năm 2018.

     Các “Gương mặt trẻ tiêu biểu SAMCO” sẽ được Ban Thường vụ Đoàn TổngCông ty sẽ tổ chức Lễ tuyên dương, đề xuất tặng Giấy khen Tổng Công ty và được nhân rộng phát huy trong toàn Tổng Công ty.